بازی های پیش رو

منتخب سردبیر

مانوئل نویر

بیوگرافی مانوئل نویر

نویر که به‌خاطر شکستن رکورد بیش‌ترین کلین شیت، مهارت‌های شگفت‌انگیز و سرعت قابل توجهش در پیش‌بینی حملات

بازی های پیش رو

جدیدترین مطالب

مانوئل نویر
فوتبال

بیوگرافی مانوئل نویر

نویر که به‌خاطر شکستن رکورد بیش‌ترین کلین شیت، مهارت‌های شگفت‌انگیز و سرعت قابل توجهش در پیش‌بینی حملات